PROCESE VERBAL SEDINTE CONSILIUL LOCAL

Proces verbal sedinta de ceremonie pentru constituirea Consiliului local