DEZVOLTARE

Analiza SWOT a comunei Frata
Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari) reflecta capacitatea mediului intern al primariei de a raspunde factorilor de macromediu in sensul fructificarii oportunitatilor si diminuarii amenintarilor:

Puncte tari 
- apropierea de trei municipii : Cluj Napoca , Turda si Campia- Turzii 
- existenta in cadrul economiei comunei a unei traditii agricole puternice; 
- potential pentru dezvoltarea turismului si agroturismului; 
- comuna de granita cu judetul Mures 
- existenta unei traditii mestesugaresti 
- activitatea culturala 
- forta de munca bine instruita si calificata 
- costul scazut al fortei de munca 
- intreaga comuna este racordata la reteaua de gaze naturale; 
- mare parte a comunei este racordata la reteaua de apa potabila; 
- experienta in derularea unor proiecte pe diferite fonduri guvernamentale 
- colectarea, depozitarea gunoiului menajer asigurata

Puncte slabe 
- lipsa infrastructurii rutiere moderne – doar 4 kilometri de drum asfaltat in intreaga comuna 
- servicii sociale insuficient dezvoltate; 
- probleme de mediu afectand apa, aerul si solul; 
- inexistenta unei retele de canalizare a comunei; 
- inexistenta spatiilor de cazare a turistilor 
- rentabilitate scazuta a agriculturii datorita faramitrii terenurilor, 
- inexistenta exploataaiilor agricole de mari dimensiuni 
- imposibilitatea utilizarii metodelor moderne de exploatare a pamantului 
- slaba irigare a terenurilor agricole 
- inexistenta activitatilor industriale 
- sectorul IMM- total nedezvoltat

Oportunitati 
- fonduri destinate agriculturii si dezvoltarii rurale prin Programul National de Dezvoltare Rurala ( PNDR ) 
- fondurile structurale : Mediu, Transporturi, Resurse Umane, Capacitate Administrativa, Educatie, 
- facilitati acordate pentru stimularea infiintarii de IMM-uri la sate in specialpentru tinerii sub 40 de ani ; 
- prevederile planului strategic national de dezvoltare a turismului pana in anul 2010 cu facilitati pentru agroturism 
- cresterea si diversificarea activitatilor de parteneriat cu primarii din tara si 
- strainatate 
- realizarea de relatii intre institutiile religioase din tara si strainatate ; 
- extinderea Internet-ului care ar putea potenaa posibilitatile de 
- comunicare 
- legislatia de stimulare a asocierii intre fermieri in vederea cresterea profitabilitatii 
- in agricultura; 
- posibilitati pentru producatorii romani de a practica agricultura ecologica; 
- potential mare de dezvoltare a sectorului serviciilor, in special in ramurile 
- constructiilor,servicii IT, textile – confectii, instalatii, amenajari interioare,etc;

Amenintari 
- practicarea agriculturii de subzistenta ca urmare a rezistentei populatiei la schimbare; 
- dezvoltarea limitata a sectorului industrial autohton; 
- delocalizarea agresiva a unor structuri de productie din Europa Occidentala care va ameninta micile intreprinderi romanesti; 
- fenomene meteo extreme care pot produce alunecari de teren, eroziuni ale solurilor, degradari de locuinte si asezaminte cultural-religioase 
- imbatranirea accentuata a populatiei comunei ca urmare a ratei scazute a natalitatii si a migratiei ; 
- persistenata a unui decalaj educational intre mediul urban si cel rural cu efecte negative directe asupra cifrei de scolarizare; 
- cresterea competitiei in domeniul produselor agricole, ce poate defavoriza unele sectoare traditionale care nu ating standardele de calitate ale pietei unice 
- dezechilibrele balantei comerciale cu accent pe importuri de produse alimentare care pericliteaza valorificarea produselor autohtone la preturi eficiente (aducatoare de profit);