Istoric

In Evul Mediu , Frata era un sat cu populatie de origine etnica mixta, romani si maghiari.

Biserica Romano-Catolica a fost preluata in 1570 de cultul unitarian, iar dupa 1600 de cultul reformat-calvin.

Din registrul recensamantului organizat in Ardeal de Episcopul Ioan Inocentiu Micu Klein, in anul 1733, aflam ca in localitatea romaneasca Frata,populatia era de 100 de familii, cu alte cuvinte, de circa 500 de locuitori.

Din acelasi recensamant, se mai poate afla ca in Frata anului 1733, erau recenzati 3 (trei) preoti greco-catolici si anume Vaszilie (adica Vasilie), Vaszilie 2 (un alt Vasilie), precum si Todor (probabil Theodor sau Toader, ori Tudor). Nu se cunoaste numele lor de familie. Din acelasi recensamant reiese ca in satul Frata exista o casa parohiala, precum si o biserica.

Numele localitatii, ca si cel al preotilor, de altfel, apar in limba romana, dar cu ortografie maghiara, de exemplu "Fráta", deoarece recensamantul era destinat unei comisii compuse din neromani, in majoritate maghiari.