Mediu

Analiza problemelor de mediu
Spatiul rural romanesc se caracterizeaza prin resurse naturale aflate intr-o stare de conservare in general buna, printr- un nivel ridicat de biodiversitate, asociat unei diversitati de habitate si ecosisteme, de paduri si de peisaje agricole valoroase dar, in acelas timp, viitorul apropiat aduce provocari serioase: mentinerea acestor valori naturale si lupta impotriva schimbarilor climatice.
Teritoriul Romaniei este alcatuit din trei tipuri de relief, prezente intr-o proportie relativ egala – campie, dealuri si munti, cu un nivel de diversitate pedo-climatica si geografica ridicat.
Romania detine un mediu natural in cadrul caruia se integreaza vaste arii rurale care se remarca, in general, printr-o buna stare de conservare a resurselor naturale de sol si apa, prin varietatea peisajelor traditionale si printr-o remarcabila diversitate biologica. De asemenea, Romania are o mostenire naturala unica reprezentata in principal de Muntii Carpati (65% din eco-regiunea Carpati) si de catre una dintre cele mai importante zone umede din Europa, Delta Dunarii (a doua ca marime din Europa).
Este estimat ca ecosistemele naturale si semi-naturale reprezinta 47% din teritoriul national si au fost identificate pe teritoriul Romaniei 52 de eco-regiuni.
Merita mentionat faptul ca 30% din populatia Europei de carnivore mari si aproximativ 300.000 ha de paduri virgine se afla localizate in Romania. In Muntii Carpati si Delta Dunarii se regasesc o serie de specii endemice, printre care se afla si o serie de specii de interes comunitar. Diversitatea de specii si habitate si varietatea peisajelor rurale traditionale sunt o rezultanta a restructurarii agriculturii (trecerea in ultimii 16 ani de la un numar mic de ferme comerciale mari la milioane de gospodarii familiale de dimensiuni mici), a reintoarcerii la un tip de agricultura traditionala si implicit a aplicarii de practici extensive.
Dezvoltarea economica din ultima perioada de timp din Romania nu a prea tinut seama de respectarea cerintelor specifice in domeniul protectiei mediului. Din aceasta cauza, in acest moment, comuna Frata ca de altfel intreaga Romanie, nu beneficiaza de infrastructura corespunzatoare necesara protectiei mediului . In alta ordine de idei se poate afirma si faptul ca in Romania nu exista o educatie civica la nivelul Uniunii Europene.
Pe teritoriul comunei Frata au fost identificate o serie de aspecte de mediu critice cu perspective de deteriorare calitativa:
Probleme de mediu critice (existente sau potentiale) din punct de vedere al poluarii atmosferei
- Poluarea (potentiala) aerului prin posibilitatea spargerii accidentale a conductelor de distributie a gazelor naturale 
- Arderea miristilor 
- Utilizarea in cantitati exagerate a gunoiului de grajd 
- Utilizarea fertilizantilor chimici in agricultura
Aspecte de mediu critice (existente sau potentiale) sub aspectul poluarii apelor de suprafata si subterane
- Poluarea apei cu nitrati 
- Insuficienta apei 
- Inexistenta unei retele de canalizareAspecte de mediu critice sub aspectul deteriorarii solurilor
Defrisarea suprafetelor forestiere – are o influenta directa asupra degradarii peisajului,a valorii sale estetice si indirecta prin fenomenele de alunecari de teren pe care le favorizeaza. Totodata, reducerea suprafetei ocupate de paduri, influenteaza negativ echilibrul ecosistemului forestier. Avand in vedere situatia existenta in ceea ce priveste mediul inconjurator in comuna Frata, precum si atributiile ce ii revin in conformitate cu Legea 215/2001 privind administratia publica locala ( si completarile ulterioare ), Primaria Frata a decis conturarea unui set de obiective si actiuni specifice in vederea elaborarii unui program pentru refacerea si protectia mediului inconjurator.