OBIECTIVE

Viziunea si obiectivele de dezvoltare locala pe termen mediu si lung
"Cresterea calitatii vietii locuitorilor comunei FRATA prin dezvoltarea infrastructurii, imbunatatirea mediului, diversificarea economiei si utilizarea durabila a terenurilor agricole si forestiere粕.

Integrare europeanaMediul de afaceriEducatie
Protectie sociala
Sanatate
Ordine publica si protectie civila
Agricultura si dozvoltarea rurala
Reforma administratiei publice
Turism rural
Infrastructura si dezvoltarea edilitara a comunei
Protectia mediului inconjurator
Cultura, culte