Primăria Frata județul Cluj

OBIECTIVE

Viziunea si obiectivele de dezvoltare locala pe termen mediu si lung
"Cresterea calitatii vietii locuitorilor comunei FRATA prin dezvoltarea infrastructurii, imbunatatirea mediului, diversificarea economiei si utilizarea durabila a terenurilor agricole si forestiere粕.

Integrare europeanaMediul de afaceriEducatie
Protectie sociala
Sanatate
Ordine publica si protectie civila
Agricultura si dozvoltarea rurala
Reforma administratiei publice
Turism rural
Infrastructura si dezvoltarea edilitara a comunei
Protectia mediului inconjurator
Cultura, culte