PROCES VERBAL încheiat 03.05.2023 privind REZULTATELE FINALE ale concursului organizat în data de 03.05.2023, pentru ocuparea funcţiei contractuale de BIBLIOTECAR, din cadrul aparatului propriu al Primăriei comunei Frata, judeţul Cluj