PROCES VERBAL încheiat 21.04.2023, în urma selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de ocupare a postului vacant pe perioadă nedeterminată de BIBLIOTECAR