Viziune

Viziunea si obiectivele de dezvoltare locala pe termen mediu si lung
Viziunea privind dezvoltarea comunei Frata
"Cresterea calitatii vietii locuitorilor comunei FRATA prin dezvoltarea infrastructurii, imbunatatirea mediului, diversificarea economiei si utilizarea durabila a terenurilor agricole si forestiereîî.

Obiective generale
Analiza resurselor comunei FRATA si a problemelor cu care acesta se confrunta, a necesitatilor si prioritatilor de dezvoltare, a masurilor de interventie necesare in baza prerogativelor legale, conferite Consiliului Local, face necesara identificarea unor obiective strategice menite sa constituie cadrul necesar dinamizarii si directionarii evolutiei economico-sociale in perioada 2008-2013. 
In acest context Consiliul Local FRATA isi propune urmatoarele obiective generale pentru dezvoltarea economico ñ sociala a comunei in perioada 2008 ñ 2013: 
- Incurajarea diversificarii economiei rurale si imbunatatirea calitatii vietii din spatiul comunei 
- Imbunatatirea mediului si a spatiului comunei 
- Cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar si forestier 
Obiective strategice

- Mentinerea si dezvoltarea activitatilor economice, prin cresterea numarului de locuri de munca 
- Cresterea atractivitatii zonei 
- Dezvoltarea abilitatilor si stimularea constientizarii cetatenilor cu privire la importanta guvernantei locale 
- Continuarea utilizarii terenurilor agricole si promovarea agriculturii durabile 
- Conservarea si imbunatatirea starii resurselor naturale si a habitatelor 
- Promovarea managementului durabil al terenurilor forestiere 
- Imbunatatirea competentelor fermierilor 
- Imbunatatirea competitivitatii fermelor comerciale 
Obiective specifice
Strategia de Dezvoltare Locala a comunei FRATA a fost conceputa pentru a sprijini, prin mijloace si instrumente specifice administratiei publice locale, atingerea obiectivelor generale de dezvoltare economico-sociala ale comunei, in concordanta cu obiectivele si prioritatile generale de dezvoltare a Romaniei respectiv cu obiectivele UE in domeniul coeziunii economice si sociale.
Obiectivele specifice ale strategiei de dezvoltarea locala a comunei FRATA , sunt: 
- modernizarea infrastructurii fizice de baza 
- imbunatatirea calitatii mediului social, natural si economic din spatiul rural 
- diversificarea activitatilor economice non-agricole din gospodariile agricole si incurajarea micilor intreprinzatori 
- cresterea atractivitatii zonei 
- crearea, imbunatatirea si diversificarea facilitatilor si atractiilor turistice 
- protejarea si conservarea patrimoniului cultural si natural al comunei 
- sprijinirea fermierilor si persoanelor care isi desfasoara activitatea in sectoarele agroalimentar si forestier 
- sprijin pentru modernizarea exploatatiilor agricole 
- sprijin pentru infiintarea grupurilor de producatori. 
- furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori. 
- imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii. 
- imbunatatirea valorii economice a padurii 
Strategia de dezvoltare locala a fost structurata in mai multe capitole care corespund domeniilor de activitate si competentei Consiliului Local FRATA si unitatilor subordonate acestuia, capitole ce materializeaza obiectivele specifice ale Strategiei de Dezvoltare Locala in urmatoarele domenii: 
- Integrare europeana 
- Mediul de afaceri 
- Educatie 
- Protectie sociala 
- Sanatate 
- Ordine publica si protectie civila 
- Agricultura si dezvoltare rurala 
- Turism rural 
- Infrastructura si gospodarie comunala 
- Protectia mediului inconjurator 
- Cultura, culte